Merhaba değerli ziyaretçilerimiz sizde İzmir'de escort izmir diye arama yaparak bayan arkadaş bulabilirsiniz.
İstanbul escort
Nette keyif Keyifli Forumun Tek Adresi - Sesli Sohbet - Sesli Chat > Dini Bilgiler & Paylaşımlar > Dini Resimler » Resimlerle Esma-ül Hüsna

 • Yeni Konu aç Cevapla  
  LinkBack Seçenekler Arama Stil
 • Okunmamış 21 Mart 2012, 18:14   #1
  NetteKeyif
   
  GüneşinKızı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
   
  Üyelik tarihi: 15 Mart 2011
  Mesajlar: 16.120
  Tecrübe Puanı: 10
  GüneşinKızı is on a distinguished road
  Puanlar: 43.411, Seviye: 1
  Puanlar: 43.411, Seviye: 1 Puanlar: 43.411, Seviye: 1 Puanlar: 43.411, Seviye: 1
  Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
  Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
  Etkinlik: 43%
  Etkinlik: 43% Etkinlik: 43% Etkinlik: 43%
  Standart Resimlerle Esma-ül Hüsna

  İslami Resimler - İslami anlatan Resimler - din resimleri - dini anlatan resimler - İslami multimedia - Resimlerle Esmaül Hüsna - Esmaül Hüsna Resimli - Allahin 99 ismi - Allahin 99 ismi türkce anlamlari - Allahin 99 ismi türkce mealleri
  1. allah: her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

  2. er-rahman: dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren,ihsan eden.

  3. er-rahim: ahirette, müminlere acıyan.

  4. el-melik: yaratıcı, kainatın sahibi.

  5. el-kuddus: her noksanlıktan uzak.

  6. es-selam: her tehlikeden selamete çıkaran.

  7. el-mümin: iman nurunu veren.

  8. el-müheymin: her şeyi görüp gözeten.

  9. el-aziz: mutlak galip, karşı gelinemez.

  10.el-cebbar: dilediğini yapan ve yaptıran.

  11.el-mütekebbir: büyüklükte eşi yok.

  12.el-halık: yaratan, yoktan var eden.

  13.el-bari: her şeyi kusursuz yaratan.

  14.el-musavvir: varlıklara sûret eden. onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

  15.el-gaffar: günahları mağfiret eden.

  16.el-kahhar: her istediğini yapacak güçte.

  17.el-vehhab: karşılıksız nimet veren.

  18.er-razzâk: her varlığın rızkını veren.

  19.el-fettah: her türlü sıkıntıları gideren.

  20.el-alim: gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

  21.el-kabıd: rızıkları daraltan, ruhları alan.

  22.el-basıt: rızıkları genişleten, ruhları veren.

  23.el-hafıd: kafir ve facirleri alçaltan.

  24.er-rafi: şeref verip yükselten.

  25.el-mu'ız: dilediğini aziz eden.

  26.el-müzil: dilediğini zillete düşüren.

  27.es-semi: mükemmel işiten.

  28.el-basir: gizli açık, her şeyi iyi gören.

  29.el-hakem: mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.

  30.el-adl: mutlak adil, yerli yerinde yapan.

  31.el-latif: lütfeden, her şeye vakıf.

  32.el-habir: her şeyden haberdar.

  33.el-halim: cezada acele etmeyen, hilm sahibi.

  34.el-azim: büyüklükte benzeri yok.

  35.el-gafur: affı, mağfireti bol.

  36.eş-şekur: az amele, çok sevap veren.

  37.el-ali: yüceler yücesi.

  38.el-kebir: büyüklükte benzeri yok.

  39.el-hafiz: her şeyi koruyucu olan.

  40.el-mukit: her çeşit rızkı yaratan.

  41.el-hasib: kulların hesabını en iyi gören.

  42.el-celil: celal ve azamet sahibi.

  43.el-kerim: keremi bol, karşılıksız veren.

  44.er-rakib: her varlığı her an gözeten.

  45.el-mucib: duaları kabul eden.

  46.el-vasi: rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

  47.el-hakim: her şeyi hikmetle yaratan

  48.el-vedud: iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. sevgiye layık olan.

  49.el-mecid: zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

  50.el-ba'is: peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten.

  51.el-şehid: her an her yerde hazır ve nazır.

  52.el-hak: varlığı değişmeden duran. var olan, hakkı ortaya çıkaran.

  53.el-vekil: kulların işlerini bitiren.

  54.el-kavi: kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

  55.el-metin: kuvvet ve kudret benbaı.

  56.el-veli: müminleri seven, yardım eden.

  57.el-hamid: hamd ve senaya layık.

  58.el-muhsi: varlıkların sayısını bilen.

  59.el-mübdi: maddesiz, örneksiz yaratan.

  60.el-mu'id: yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

  61.el-muhyi: mahluklara can veren.

  62.el-mümit: her canlıya ölümü tattıran.

  63.el-hayy: ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.

  64.el-kayyum: zatı ile kaim, mahlukları varlıkta durduran.

  65.el-vacid: hiçbir şey kendine gizli değil.

  66.el-macid: keremi, ihsanı bol olan.

  67.el-vahid: zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

  68.es-samed: hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

  69.el-kadir: kudret sahibi, dilediğini yapan.

  70.el-muktedir: dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.

  71.el-mukaddim: şerefte birini öne alan.

  72.el-muahhir: dilediklerini tehir eden.

  73.el-evvel: ezeli, varlığının başlangıcı yok.

  74.el-ahir: ebedi, varlığının sonu yok.

  75.ez-zahir: yarattıkları ile varlığı açık.

  76.el-batın: aklın tasavvurundan örtülü.

  77.el-vali: bütün kainatı idare eden.

  78.el-müteali: son derece yüce.

  79.el-ber: iyilik ve ihsanı bol.

  80.et-tevvab: tevbeleri kabul eden.

  81.el-müntekım: asilere ceza veren.

  82.el-afüvv: affı çok, günahları yok eden.

  83.er-rauf: çok merhamet eden, şefkatli.

  84.malik-ül mülk: mülkünde hakim.

  85.zül-celali vel ikram: celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

  86.el-muksıt: mazlumların hakkını alıcı.

  87.el-cami: iki zıddı bir arada bulunduran.

  88.el-gani: ihtiyaçsız. her şey ona muhtaç.

  89.el-mugni: ihtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

  90.el-mani: dilemediklerine mani olan.

  91.ed-dar: elem, zarar verenleri yaratan.

  92.en-nafi: menfaat veren şeyleri yaratan.

  93.en-nur: zatı açık ve alemleri nurlandıran.

  94.el-hadi: hidayet veren.

  95.el-bedi: misalsiz, örneksiz yaratan.

  96.el-baki: varlığı ebedi olan.

  97.el-varis: her şeyin asıl sahibi olan.

  98.er-reşid: irşada muhtaç olmayan.

  99.es-sabur: ceza vermede, acele etmez.


  Allah,

  er-Rahmân, er-Rahîm,

  el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm,

  el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr,

  el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr,

  el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd,

  el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi', el-Basîr,

  el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr,

  eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl,

  el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd,

  el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy,

  el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy,

  el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir,

  el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli,

  el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf,

  Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi',

  el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi',

  en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî,

  el-Vâris, er-Reşîd,

  es-Sabûr.


  GüneşinKızı isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
  Okunmamış 29 Kasım 2013, 16:41   #2
  Keyifli~Üye
   
  OrhanCelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
   
  Üyelik tarihi: 29 Kasım 2013
  Mesajlar: 1
  Tecrübe Puanı: 0
  OrhanCelik is on a distinguished road
  Puanlar: 244, Seviye: 1
  Puanlar: 244, Seviye: 1 Puanlar: 244, Seviye: 1 Puanlar: 244, Seviye: 1
  Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
  Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
  Etkinlik: 0%
  Etkinlik: 0% Etkinlik: 0% Etkinlik: 0%
  Standart Cevap: Resimlerle Esma-ül Hüsna

  Allahın bazı isimlerinin resim dosyası eksik, Rica etsem var ise onları da ekleyebilirmisin yada gönderebilirmisin mail adresim orhan.celik28@gmail.com bir çalışma yapacağim ekler veya gönderebilirsen çok memnun olurum
  OrhanCelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
  Yeni Konu aç Cevapla  

  Bookmarks

  Etiketler
  Resimlerle Esma-ül Hüsna


  Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
   
  Seçenekler Arama
  Stil

  Yetkileriniz
  Konu Acma Yetkiniz Yok
  Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

  BB code is Açık
  Smileler Açık
  [IMG] Kodları Açık
  HTML-Kodu Kapalı
  Trackbacks are Açık
  Pingbacks are Açık
  Refbacks are Açık
  Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:57.

  Türkiyenin en büyük travesti arama sitesi izmir escort aramalarındaki sitemizede hizmetimiz devam ediyor. samsun escort escort antalya porno izle travesti escort ilan escort bayan İstanbul escort İstanbul escort istanbul escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan malatya escort bodrum escort adana escort travesti ankara escort Adana Escort

  Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198